Ødeleggelsessky

(Ødeleggelse | Katastrofe | Tornado) Å se en tornado eller en sky av ødeleggelse i en drøm er et tegn på straff for å ikke adlyde Guds befaling. Å se en tornado i en drøm også kan bety penger, en kone eller en tjener.