Vil

(Bequest | Bestefar) I en drøm representerer en testament forholdet mellom to personer. En vilje i en drøm betyr også å lage fred mellom motstandere, eller det kan bety et møte mellom to mennesker fra forskjellige byer.