Aisha

(Hustru til Guds sendebud som skal være fred, og mor til de troende, Gud være fornøyd med henne) Å se henne i en drøm betyr velsignelser og dusør. Hvis en kvinne ser Aisha i en drøm, betyr det å tjene en høy stasjon, en velsignet berømmelse, utvikle rettferdighet og tjene kjærligheten til sin mann og foreldre.