Forbrytelse

Å begå en forbrytelse i en drøm betyr å bli en irettesettelse og en aktløs person.