marg

(Core | Kernel | Quintessence) Graven til enhver sak i en drøm representerer gunstig kunnskap, oppriktighet i ens ord og handlinger og hans innerste rettferdighet. (Se også Martingale)