Tyranni

Hvis man mistenker seg for å være en tyrann i en drøm, betyr det at hans ønsker og lidenskaper er ukontrollerbare, at han har forvillet seg fra den rette veien, og at hans savnethet har skjult ham. I dette tilfellet kan han rettferdig betraktes som en av helvetesbeboerne. (Se også terrorisering)