Oppstandelsens dag

(Se Ansvarlighet | Forbønn | Regning | Oppstandelse | Rising of the dead)