Ferdsel på andres eiendom

(Allocation) I en drøm betyr trespassing korrupsjon, streif fra Guds vei, fornekter sannheten eller nekter å følge sunn fornuft.