utsettelse

(Forsinkelse | Utsettelse | Utsettelse) Utsatt eller utsatt for å oppfylle ens forpliktelser i en drøm betyr separasjon og annullering av en kontrakt. Hvis en kvinne forsvarer eller utsetter ekteskapet i en drøm, betyr det separasjon fra mannen sin eller miste muligheten til å være gift eller vise preferanse til å forbli ugift.