Religiøse ritualer knyttet til en nyfødt

(Se ‘Aq’iqah-ritualer)