Skjærende kommentar

(Tilsyn) En glid av tungen eller å skli på en klippende kommentar i en drøm kan bety å gå på en glatt overflate i våkenhet eller omvendt. (Se også glatt overflate)