Samarbeid

(Tilknytning | Allianse | Næringsforening) I en drøm, betyr partnerskap lykke, eller det kan bety overdrivelse i ens hengivenhet overfor Gud den allmektige, eller det kan bety å gå til ytterpunktene for å oppnå forretningssuksess og velstand i verden. Hvis en fattig person ser seg involvert i et forretningspartnerskap med en rik person i en drøm, betyr det at han vil bli velstående. Hvis han håper på en arv, betyr det å se denne drømmen at den vil komme igjennom, og at han vil finne misbrukspartner. Hvis man ser seg selv i et forretningspartnerskap med en kjent person i en drøm, betyr det at de handler rettferdig og rettferdig med hverandre. Hvis ens partner i drømmen er en ukjent gammel person, representerer han bestefaren sin, og et slikt år vil være et velstående forretningsår for ham. Hvis ens partner i drømmen er en ung mann, representerer han en fiende, eller det kan bety at motstanderen hans vil være rettferdig når det gjelder å takle ham, selv om personen i drømmen vil forbli mistenksom, men ikke lovlig kan oppløse sitt partnerskap. Partnerskap i en drøm betyr også oppriktighet, lojalitet, sannferdighet og å oppfylle ens avtale.