nødlidende

(Loafing | Loitering | Tramp | Vagabond) Å se en fattig eller se seg selv som en uredd i en drøm, antyder en smertefull fattigdom, en selvskadende tilstand, utakknemlighet eller vantro.