Aaron

(Profeten Aron, den eldre broren til Guds profet Moses, over dem begge være fred.) Å se profeten Aaron (uwbp) i en drøm betyr opphøyelse, ledelse eller at man kan bli en imam, en viseregent av en stor person, og kanskje lider av mange motbør på grunn av det. Til slutt vil han seire og oppnå sine mål, eller han kan ødelegge en tyrann og en urettferdig hersker. Hvis en kriger ser Guds profet Moses eller hans bror, profeten Aron, på begge deler være fred og velsignelser, i en drøm, betyr det at han vil seire og seire over fienden.