Vei

(Avenue | Retning | Sti | Trail | Way) En vei i en drøm representerer den guddommelige loven. Å se mange veier i en drøm betegner avvik fra Guds vei, eller det kan bety religiøs innovasjon. Å gå på en sidevei, eller gi etter en gaffel i en drøm, betyr å komme på villspor. Hvis en motorveisrøver angriper noen i en drøm, betyr det at han vil lide av tapet av en venn. Hvis man ser en hersker som rusler gjennom en robust vei i en drøm, betyr det at han vil etablere rettferdighet og bane vei for rettferdighet og velstand. En rett vei i en drøm representerer Guds vei, eller den kan representere ens sanne tro på Guds åpenbaringer, eller ved å følge utøvelsen av Guds sendebud, over hvem være fred, eller følge veiledning fra lærer eller sjaik. Å gå på en rett vei i en drøm betyr å omvende seg fra ens synder og finne veiledning. Å se mange veier i en drøm betyr nøling, svingninger i ens tro, tvil, aktsomhet eller frafall. En vei i en drøm representerer også et håndverk, evighet, fortiden, aldring, kontinuitet, det gode eksempelet eller det dårlige eksemplet. En båt som følger riktig havfelt i en drøm, betyr frelse. En vei i en drøm representerer også en kvinne, ens levebrød, sannhet eller død. Hvis en kjøpmann ser seg gå på en vei i en drøm, betyr det at han vil finne nye veier for å tjene mer penger. En skjult vei i en drøm betyr stolthet, innovasjon og selvbedrag. (Se også bane | Veiløst terreng | Gå videre)