Kontrakt

I en drøm representerer en kontrakt et kjede av perler, en ekteskapskontrakt, en fødselsavtale eller en forretningsavtale. Aksjon i en drøm kan også bety en pakt eller inngå et bånd med den andre signeringspartiet. (Se også Knute | Troskapsløfte)