Selleri

I en drøm representerer selleri penger tjent fra noen i autoritet, mottar en ros fra sin overordnede, utakknemlighet til ens Herre, røper hemmeligheter, eller det kan bety påvirkning.