Calif

(Kalifat | Nestleder | Kongen | visaregenten) En kalif i en drøm representerer orden, ledelse, rettferdighet eller en stedfortreder som etablerer Guds lover på jorden. Hvis man ser seg prøve å drepe kalven i en drøm, betyr det opportunisme eller søker en viktig fremgang som man vil oppnå. (Se også King)