Booty

(Fordel | Gevinst | Fortjeneste | Bortskjemning) I en drøm betyr å motta en andel i en bytte glede, lykke, fortjeneste, fordeler, oppnå ens mål, velsignelser i ens inntjening, kjøpekraft, eller det kan bety overflod. (Se også Spoils)