Forfatter

(Forfatter | Bok | Brev | Skrive | Sekretær | Starling | Skrive) En forfatter i en drøm representerer en uærlig, utspekulert, bedragersk og en uredelig person. Hvis en forfatter ser seg fri fra seg i en drøm, betyr det at han vil glemme pranks, eller miste tankene, eller kaste bort sin religion, eller utvikle en svak åndelig status, eller bli dårlig. Hvis man ser på seg selv som en uslettet person, så hvis han plutselig blir en forfatter i en drøm, betyr det at han vil utvikle pranks og lure sin motstander eller fiende. Å oppdage seg selv som en forfatter i en drøm betyr at man vil ivareta andres komfort i stedet for til sin egen komfort. Følgelig vil han bli utslitt av slik trening og oppdage at han ikke tjente noe på det. Hvis en syk person ser en slik drøm, betyr det hans død. Hvis en arbeider ser den drømmen, så bekrefter den ærligheten og lojaliteten hans, eller det kan bety at han vil bli forfremmet, eller få et løft fra arbeidsgiveren sin. En skribent i en drøm representerer også en skredder, en bonde eller en lokomotivingeniør. Å se en skribent, eller sekretæren for ledende mennesker, eller noen som har autoritet i en drøm, betyr at man kan bli en av dem, eller det kan bety at han vil reise seg på stasjon, eller forbedre livet. (Se også Papir | Skriv)