Krigskorrespondent

(Korrespondent | Utveksling av brev | Spion) Å utveksle brev mellom to hærleirer i en drøm betyr nærmer seg slutten på ens liv, kvitter et opprør, aksepterer sannheten, følger det som er lovlig, en syk persons død eller seieren til en undertrykt person. Hvis man blir krigskorrespondent i en drøm, betyr det at han kan bli spion, eller bli forfremmet på sitt felt. (Se også krig)