uptight

(Angst | Disheartened | Dispirited) Å føle seg tett i en drøm kan bety en sykdom eller død. (Se også Fortvilelse)