tienden

(Almer som gir | Veldedighet. Se alms-avgift | Tiendesamler)