Tiendesamler

(Forsoning | Penance) I en drøm representerer en tiendesamler noen som blander seg inn i folks virksomhet. Å se tiendesamleren i en drøm betegner også motgang, ulykker, store tap, katastrofer eller rettssaker som falt over en troende for å be ham omvende seg, vaske hjertet fra urenheter og for å frigjøre ham fra byrdene fra hans synder. (Se også forsoning)