Tides

(Ocean) I en drøm, å svømme i urolige farvann eller høyvann betyr motgang, eller å måtte møte en sterk motstander.