Trone

(Se Bærere av den guddommelige tronen | Stol | guddommelig trone)