Terrorization

(Undertrykkelse | Undertrykkelse | Tyranni) Å terrorisere andre eller undertrykke dem i en drøm betegner en mental sykdom, depresjon, psykologisk svakhet eller handlinger som vil bringe forfatteren deres nærmere helvete. Å terrorisere andre i en drøm representerer ens egne tap og ydmykelse. Å terrorisere mennesker i en drøm betyr også fattigdom, tap av virksomhet, en alvorlig sykdom, eller det kan representere overskudd som vil bli til tap. (Se også undertrykkelse)