Skatteoppkrever

Å samle skatter i en drøm betyr å tvinge noen eller tvinge ham til å betale forfalte almisser, eller det kan bety å tvinge noen til å bo sammen med ham. Hvis man ser seg selv som en skatteoppkrever i en drøm, betyr det at han vil tjene respekt, eller at han blir tvunget til å be alle om tillatelse angående alt han gjør. En skatteoppkrever i en drøm betyr også å betale ens gjeld, eller han kan representere en politimann, en utsending, en kasserer eller en safe.