Tankard

(Sløvt | Dummy | Idiot | Krus) I en drøm representerer en tankard en husholderske eller en tjener. En tankard eller et krus i en drøm representerer husstandsansatte som samtykker til seksuelle overgrep eller seksuelle forhold til arbeidsgiveren sin. Å drikke fra en tankard i en drøm betyr også å tjene penger på ens tjenere eller ansatte. En ødelagt tankard i en drøm betegner døden til ens tjener eller ansatt. (Se også Krus)