Stasjon

I en drøm betyr å oppnå en stasjon å motta en ugjenkallelig pris, sammenlignet med å nå en tilstand som betegner en forbigående passasje og en tilstand som er gjenstand for stadige endringer.