Rokk

En jente som bruker et spinnende hjul i en drøm, representerer sammenheng, gir ting som er deres virkelige verdi eller vie sitt liv til en god sak. Hvis jenta fortsetter å veve, så når hun avslutter sitt arbeid, slipper hun stoffet ut i drømmen, det betyr Guds vrede, plager eller ødeleggelse. (Se også Spindel | Spinning | Hjul)