Stillhet

(Å avstå fra svar | Motstand | Stummhet | Stumhet)