Skyting av piler

I adream blir skyting av piler tolket som å beskytte noen eller et sted. Ellers betyr de å slå folk tilbake eller baktale dem. Å skyte piler i en drøm kan også bety å ta medisin eller gi en injeksjon til en pasient. Hvis pilene ikke har pilspisser i drømmen, betyr de skuffelse. Hvis man skyter piler og finner seg selv også i mottakeren i en drøm, betyr det at han vil nå sitt mål om å møte sin Herre. Imidlertid, hvis han forblir i denne verden, betyr det at han vil reise seg i stasjonen og motta ære. Hvis man ser to rader med mennesker skyte piler mot hverandre i drømmen sin, betyr det at de vellykkede ville ha rett og taperne ville ha feil. Å skyte piler mot mennesker i en drøm betyr da å baksnakke mennesker, baktale dem, eller det kan bety forgjeves å snakke. Hvis man konstant svikter målet sitt i drømmen, betyr det at han har en ondt talende tunge. Å treffe ens mål i en drøm betyr å oppnå ens mål, eller å si sannheten om noen han kjenner. Å ha på seg et hvitt plagg og stå på toppen av et fjell og skyte piler mot øst og vest i en drøm betyr å oppnå en enorm kontroll over mennesker og land, hvis man kvalifiserer seg. Ens piler i en drøm representerer også hans budskap eller skrifter. (Se også Piler | Jakt | Avskalling)