Sauspanne

Hvis en reisende ser en sauspanne i drømmen, kan det bety drukning. En sauspanne i en drøm representerer også husforvalteren, butleren, guvernøren, dommeren, superintendenten, skatteoppkreveren eller den interne inntektsadministratoren.