Å løpe vekk

(Flukt | Frykt | Ta fly) Å løpe vekk fra noe i en drøm betyr å vende seg til Gud den allmektige og søke tilflukt hos ham for sikkerhet og beskyttelse. Å løpe vekk i en drøm kan også bety mottakelse av en avtale, eller det kan bety omvendelse fra en synd, eller det kan bety ens død. Hvis man ser seg selv løpe bort for å flykte fra en fiende han frykter i en drøm, betyr det at han vil være trygg. Hvis en kunnskapsmann eller en stipendiat ser seg løpe fra en fiende i frykt i en drøm, betyr det at han blir bedt om å sitte som dommer, eller å styre. Hvis man ser seg selv løpe av gårde, men ikke har noen frykt i drømmen, betyr det hans død. (Se også Escape from fare | Ta en flytur)