Ringdove

(Dove | Pigeon | Turtledove) En ringdove i en drøm representerer en opprørsk sønn, eller en sønn som ligger overdrevent, eller en kone som mangler hengivenhet og ømhet, som er tom for fromhet, som hele tiden ligger, som besitter en vanskelig karakter , eller som kun samtykker i sin egen mening og tolkninger av ting. En ringdove i en drøm representerer også en vakker og en energisk kvinne som liker å vise seg frem. (Se også Pigeon | Turtledove)