Salmer av David

I en drøm representerer Salmene fra Guds profet David (uwbp) klag, klagesang, gråt, omvendelse, frykt for urett, hengivenhet, harmoni mellom mennesker, enhet, lykke, fløytemusikk og slagverk, lære om rare nyheter, eller tjene livets levebrød ved å resitere dikt, eller fra å levere prekener.