Palme gren

(Spadix) En palmegren i en drøm representerer fred, kjærlighet, enhet, asketisk løsrivelse fra verdslige attraksjoner, kunnskap og fromhet. (Se også palmeblader)