Nummen

(Mangel på følelse | Søvnighet) Nummenhet i hånden eller noen lem i en drøm indikerer det samme i våkenhet. Det er som om en slik lem ikke vil fungere, eller at den vil forsvinne når man trenger det mest.