Mølle

(Grinder | Press) I en drøm representerer en mølle en skole, et tinghus, en balanse, rettferdighet, rettferdighet, fordeler, velsignelser, penger, mat, veldedighet eller ekteskap. Kvernsteinen i en drøm representerer en kone og en ektemann. Melet som utleveres mellom de to slipesteinene representerer sædceller eller barn. En mølle i en drøm betyr også nød og motgang, oppetthet, hodepine, en rivulet eller en vindmølle. Ser man en mølle som maler mennesker i en drøm, betyr det tap av liv og motgang. Hvis man ser en mølle som sliper noe som ikke er spiselig i en drøm, betyr det tørke og stigende priser. Hvis mengden mel som kommer fra bruket er rikelig i drømmen, betyr det å senke prisene, eller komme seg etter en sykdom. Å slipe lupinfrø, hennafrø, potash, saltwort, salsola kali, jojobe frø eller eventuelle frø fra myrformetreet i en drøm, betyr å vaske seg fra synd, overvinne vanskeligheter, betale ens gjeld og komme seg etter en sykdom. (Se også Oljepresse | Press | Sukkerfabrikk)