Milestone

(Hendelse | Landemerke | Milepost) I en drøm representerer en milepæl en sønn, en utsending, en messenger, reiser eller en from person som tjener folks behov.