Kvikksølv 2

(Quicksilver) I en drøm betyr kvikksølv et prosjekt, eller en intensjon som ikke vil bli fullført. Hvis man ser seg selv gi kvikksølv til noen, eller hvis han holder det i hånden i en drøm, betyr det at han svikter løftene. Det betyr også at han tar avstand fra sin religiøse praksis, følger sitt eget sinn og ønske, eller det kan bety at han er en hoax, en svikende person eller en forræderisk person. Hvis han spiser det i en drøm, betyr det at et av barna hans vil vokse til å bli en som svikter løftene.