måler

(Balanse | Kornmåler | Målekontroller | Mengdemåler | Skala) I en drøm representerer en som måler ut eller deler ut mål og vekter en linjal, en leder eller en dommer. Hvis målingen hans er nøyaktig, betyr det at han er en rettferdig person. Ellers representerer det en tyrann. Hvis man får en skala for måling, eller hvis han blir en måler eller en målekontroller, eller en landmåler i en drøm, og hvis han kvalifiserer, betyr det at han blir utnevnt til dommer, eller som leder. Hvis han ikke kvalifiserer seg, betyr det at han vil vokse i visdom, rettferdighet, rettferdighet og balanse som han kan bruke for å hjelpe seg selv og andre. (Se også Tiltak 2 | Skala)