Litt

(Utilstrekkelig | Sparsomt) Å ha lite av noe etter å ha fått overflod av det i en drøm, representerer ulovlig inntjening, eller penger tjent på uro, eller det kan betegne tunge økonomiske forpliktelser eller forpliktelser. Å ha lite av noe i en drøm kan imidlertid bety at du har nok av det. (Se også hungersnød)