Slikke honning

(Kjærlighet. Se Electuary | Honning | Slikking)