Språk

(Tunge | Taler | Tale) Å snakke et annet folks språk i en drøm kan representere deres land eller kultur. Å snakke arabisk i en drøm betyr ære og verdighet. Å snakke persisk i en drøm betyr å omgås en høyere klasse mennesker og dra nytte av dem i virksomheten. Å snakke hebraisk i en drøm betyr å motta en arv. Å snakke tyrkisk i en drøm betyr å høre behagelige ord. Å snakke italiensk i en dram betyr iver etter å samle penger. Å snakke fransk i en drøm betyr å dra fordel av ens yrke. Å snakke engelsk i en drøm betyr kjærlighet til verden. Hvis man kan snakke i alle tunger i en drøm, betyr det at han vil skaffe seg rikdom, styrke og berømmelse. (Se også Lesing | Taler)