Invasjon

I en drøm betyr invasjon fattigdom, fiasko, møte fare og ødeleggelse, eller søke å gjøre forretninger utenlands. (Se også Elefant)