Erstatning

(Krigsskatt) Å betale krigsskatt i en drøm betyr enten ydmykelse eller gjenvinne ens integritet.