Impel

Å tvinge sitt dyr til å kjøre raskere i en drøm, betyr å passe på formaning.