Ashes

(Kull | Brann | Damp | Ovn) I en drøm representerer aske ulovlige penger, eller de kan bety brannskader. Aske i en drøm tolkes også til å bety penger en vil motta fra noen i myndighet eller direkte fra myndighetene. Å se aske betyr da vanskeligheter eller slitasje uten nytte i tjenesten til en myndighet. Aske i en drøm betyr også forgjeves snakk, eller en kunnskap man ikke kan dra nytte av. Hvis en ser seg bære en beholder fylt med aske i en drøm, betyr det at han driver med usannhet, baksnakking eller med å skaffe seg unyttig kunnskap. Hvis man ser seg selv blåse luft i kald aske i en drøm, betyr det at han vil drive med meningsløst tilsagn. Aske i en drøm betegner også tristhet, ømme øyne eller aktsomhet. Aske i en drøm betyr også å avbryte krigens ild, undertrykke omveltning eller oppnå fred. Aske som samles fra å bake i en drøm representerer veldedighet eller nysgjerrighet. (Se også kull)